Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji Łęka Opatowska- Piaski

Dnia 26.10.2021 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej”. Zadanie zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z przedłożoną ofertą oraz podpisaną  umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania w ciągu 2 miesięcy za kwotę 1 361 647,67 zł. brutto.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ok.  1322 m  kanałów grawitacyjnych, 667 m kanałów tłocznych, 2 przepompowni ścieków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, robót odtworzeniowych  oraz prac branży elektrycznej – zasilania przepompowni.

Nadzór nad realizacją inwestycją pełnić będzie p. Damian Bolach prowadzący działalność pod firmą  DAMBOL Budownictwo i Nadzory.

Na realizację przedmiotowej inwestycji, Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 042 138,00 zł.

 

Wersja XML