Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Biadaszkach

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej Biadaszki- Kuźnica Skakawska”. Spośród czterech złożonych ofert, najkorzystniejszą przedstawiła firma  Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna.  Zgodnie

z podpisaną w dniu 26.10.2021r. umową, w ciągu dwóch miesięcy zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 998,9 mb. Całkowita wartość  prac wyniesie 739 477,59 zł. brutto.

Na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi łączącej dwie gminy, dwa powiaty
i dwa województwa Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500 000,00 zł.

 

 

Wersja XML