Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza Projekt „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowo: „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja”.

Z Projektu mogą skorzystać:

1. osoby bierne zawodowo,

2. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym, m.in.:

3. mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu dla uczestników przewidziano:

1. Cykl wsparcia psychologiczno – doradczego:

a) opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,  

b) Indywidualne poradnictwo zawodowe,

c) Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

d) trening kompetencji i umiejętności społecznych.

2. Szkolenia zawodowe

Na podstawie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji opracowane zostaną programy szkoleń zawodowych. Szkolenia trwać będą śr. 120 godzin i zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie przez uczestników kompetencji/kwalifikacji zawodowych.

3. Staże zawodowe

Uczestnicy wezmą udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, w ramach których ugruntują w środowisku zawodowym kompetencje/kwalifikacje nabyte podczas szkoleń.

4. Pośrednictwo pracy

Wsparcie pośrednika pracy pomoże uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy – tak, aby jak najwięcej z nich znalazło zatrudnienie.

Dla uczestników przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

- stypendium szkoleniowego,

- stypendium stażowego,

- materiały szkoleniowe,

- wyżywienie podczas szkoleń,

- zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie  www.wcaz3.pl oraz w biurze projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., ul. Nieszawska 19, pokój 110, 61-022 Poznań oraz pod numerem telefonu: 786 867 561. Zachęcamy również do kontaktu mailowego: .

W załączeniu Formularz zgłoszeniowy i Regulamin projektu.

PDFWCAZ3 formularz zgłoszeniowy.pdf

PDFWCAZ3 regulamin.pdf

Wersja XML