Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za nami wybór nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

W sobotę 23 października br. w sali OSP Piaski odbył  się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz  zaproszeni goście:  Posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Andrzej Grzyb, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mark Fras, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska Sławomir Kasprzak, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Skarbnik Gminy Alina Brzakała oraz Kapelan OSP Józef Wachowiak.

W czasie uroczystości zostały wręczone wyróżnionym druhom odznaczenia:

- odznaka honorowa „Semper Vigilant” (wieczne czuwający) otrzymał druh Józef Skąpski;
- Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Jacek Jerczyński, Łukasz Stempin i Jan Wąsala;
- Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Roman Jarczak i Mateusz Nikodem;
- Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druh Krystian Łuźniak.

Podczas zjazdu Wójt Gminy uroczyście pożegnał odchodzących z funkcji: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Jerzego Flaczyka, Skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Mieczysława Brzezińskiego oraz Prezesa OSP Łęka Opatowska druha Marka Megę. Wójt złożył  na ich ręce  podziękowania za długoletnią, trudna i odpowiedzialna służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w propagowanie i rozwój ochrony przeciwpożarowej.  Zjazd przyjął również uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP” druhowi Jerzemu Flaczykowi.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawia się następująco:

Skład Zarządu na kadencję 2021 – 2026:

Prezes – Tomasz Jerczyński
Wiceprezes – Marek Mega
Wiceprezes – Józef Skąpski
Komendant Gminny Związku – Sławomir Osada
Sekretarz – Renata Woźnica
Skarbnik – Jan Bartosik
Członek Prezydium – Jerzy Derdak
Członek Prezydium – Adam Drapiewski
Członek Prezydium – Zdzisław Kupczak
Członek Prezydium – Jan Skotnik
Członek Prezydium – Roman Uszycki
Członek Prezydium – Rafał Wielgoś
Członek Prezydium – Piotr Zimoch
Członek Zarządu – Krzysztof Bryja
Członek Zarządu – Krystian Łuźniak
Członek Zarządu – Mateusz Nikodem
Członek Zarządu – Szymon Sroka
Członek Zarządu – Kamil Wabnic
Członek Zarządu – Szymon Wabnic
Członek Zarządu – Joanna Woźnica

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2026:

Przewodniczący – Marian Gąszczak
Wiceprzewodniczący – Marek Kucharski
Sekretarz – Rafał Derdak
Członek Komisji – Tomasz Biczysko
Członek Komisji – Krzysztof Magnucki

Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrani zostali:

 1. Jakub Broniszewskj
 2. Mieczysław Brzeziński
 3. Jerzy Flaczyk
 4. Marek Kucharski
 5. Jan Skotnik

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:

 1. Jerzy Derdak
 2. Tomasz Jerczyński
 3. Kamil Wabnic

Gratulujemy, życząc owocnej współpracy na przyszłe lata!

 

 

Wersja XML