Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POLSKI ŁAD: 11 210 000,00 dofinansowania dla Gminy Łęka Opatowska

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Program ten jest odpowiedzią na kryzys spowodowany epidemią koronawirusa. W skali całego kraju przyznano ponad 23 mld zł bezzwrotnego dofinansowania.

Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 210 000,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie. Dofinansowanie stanowi 95% przewidywanych kosztów inwestycji.

 

Dzięki Rządowemu Programowi Polski Ład Gmina Łęka Opatowska otrzymała bezzwrotne dofinansowanie na szeroko rozumiany rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Tak potężny zastrzyk finansowy pozwoli na dwukrotne zwiększenie przepustowości wybudowanej w 2006 roku oczyszczalni ścieków. Po rozbudowie oczyszczalna osiągnie przepustowość na poziomie 800m3 na dobę – taka przepustowość daje techniczną możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców Gminy Łęka Opatowska. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie budowy kanalizacji w miejscowości Szalonka oraz podpisania umowy na wykonanie kanalizacji w części miejscowości Piaski. Warto przypomnieć, że na te dwie inwestycje również otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozbudowa oczyszczalni jest kolejnym niezbędnym elementem rozwoju infrastruktury, który pozwoli na skanalizowanie kolejnych miejscowości Gminy Łęka Opatowska. Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia awarii, dlatego też planujemy wyposażyć pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sieci w mały specjalistyczny samochód typu Wuko. W najbliższych planach mamy również wykonanie kanalizacji w kierunku Siemianic oraz skanalizowanie w miarę możliwości przynajmniej części tej miejscowości. -  powiedział Wójt Gminy Adam Kopis.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Wersja XML