Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają kolejne inwestycje w oświetlenie uliczne

Gmina Łęka Opatowska wraz ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, której też jest udziałowcem, jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji oświetleniowych na terenie Gminy, mających na celu poprawienie bezpieczeństwa a co za tym idzie codzienności życia mieszkańców:

Zadaniami wykonane oraz zaplanowane na rok 2021r. w zakresie inwestycji oświetleniowych:

 1. Projekt oświetlenia ulicznego z budową – Łęka Opatowska, ul. Wrzosowa,transformator nr 30036 słup 1/7,
 2. Rozbudowa planowanego oświetlenia na istniejących słupach o 1 latarnię przy dk 11,
 3. Opatów, u. Brzozowa projekt od istniejącego oświetlenia do działki nr 480 obręb Trzebień,
 4. Opatów , ul. Radosna – Projekt oświetlenia do działki nr 397/10 obręb Opatów,
 5. Opatów, ul. Lipowa  do działki nr 1070/5 obręb Opatów,
 6. Marianka Siemieńska do działki nr 99/1 obręb Marianka Siemieńska – oświetlenie na istniejących słupach,
 7. Raków od istniejącego słupa 1/4/2 stacja nr 30050 do działki nr 317/2 i drogę do działki 328/4 obręb Raków
 8. Do dołożenia lampy:

- Raków – słup II/16 stacja 30050

- Lipie przy OSP – słup I/3 stacja 30618

- Lipie nr posesji 5 Lipie przy OSP stacja 30618

- Łęka Opatowska skrzyżowanie Akacjowej z Wrzosową – słup I/7 stacja 30036.

9. Opatów -  wymiana istniejących lamp sodowych na LED 10 sztuk od skrzyżowania Poznańska -    Słoneczna do skrzyżowania Poznańska – Szpot.

Wszystkie powyżej wymienione zadania, jak i te które już w tym roku zostały zrealizowane oraz te, które będą zrealizowane w niedalekiej przyszłości, znacząco przyczynią się do poprawy bytu, funkcjonowania i szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców .

 

 

Wersja XML