Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Program "Aktywna Tablica"

Gmina Łęka Opatowska jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe otrzymała wsparcie finansowe - Rządowy  program „Aktywna Tablica”  na kwotę 69.357,60 zł. Wnioski o wparcie w 2021 roku złożyły dwie szkoły z terenu gminy tj. Szkoła Podstawowa w Siemianicach im. Szembeków z Siemianic oraz Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 86.697,00 zł

Wersja XML