Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Gmina Łęka Opatowska informuje, iż od dnia 04.10.2021 roku wchodzą w życie nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Taryfy będą obowiązywały przez okres 3 lat

PDFDecyzja zatwierdzająca taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (99,83KB)

PDFUchwała w sprawie dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków .pdf (76,23KB)

PDFZałącznik do decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (367,06KB)

Wersja XML