Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z programu "MALUCH+"

Brak opisu obrazka

Gminie Łęka Opatowska zostały przyznane kolejne środki dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja pochodzi z niewykorzystanych środków w ramach programu „MALUCH+” 2021. Miesięczne dofinansowanie do funkcjonowania jednego miejsca opieki wynosi 90 zł. Łączna dotacja przyznana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wynosi 38 880,00 zł. Żłobek Gminny w Opatowie otrzyma 21 600,00 zł, natomiast Żłobek Gminny w Łęce Opatowskiej otrzyma kwotę 17 280,00 zł.

 

Wersja XML