Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie ankietowe - poziom satysfakcji mieszkańców

Brak opisu obrazka

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zwraca się z prośbą o udział w BADANIU ANKIETOWYM – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety - Gmina Łęka Opatowska: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=51f8a609&&b=353b4b04f&&c=297aa50c

 

Wersja XML