Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Powiat Kępiński bierze udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” zorganizowanej przez Alzheimer Polska  - związek organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się i upowszechniania wiedzy o potrzebach osób żyjących z choroba otępienną i ich opiekunów. Materiały i publikacje zamieszczone są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera

              Brak opisu obrazka                                Brak opisu obrazka

Wersja XML