Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa SUW w Łęce Opatowskiej

Dnia 10 lutego 2021 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu”. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca- firma HYDRO- MARKO Sp. z o.o. Sp. k z Jarocina  zgodnie z podpisaną umową, zobowiązana jest zrealizować wszystkie prace do dnia 18.06.2021r. za kwotę 2 366 520,00zł.   

Zadanie obejmuje w szczególności: przebudowę budynku technologicznego, montaż nowych urządzeń technologicznych dostosowanych do nowej technologii uzdatniania z uwzględnieniem bezobsługowej eksploatacji stacji oraz poborem wody ze zbiornika wody uzdatnionej , budowę nowej komory przy odstojniku popłuczyn, dostawę agregatu prądotwórczego,  wykonanie instalacji elektrycznych, wymianę rurociągu wody surowej łączącej budynek SUW ze studnią w Trzebieniu oraz zagospodarowanie terenu.

Inwestycja jest dofinansowana w formie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita kwota pożyczki wyniesie 2 149 605,00 zł., przy czym po spełnieniu określonych w umowie warunków zostanie ona umorzona w wysokości do 30%.

Wersja XML