Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej w Opatowie

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowej w Opatowie  oraz przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie”. Spośród dwóch złożonych ofert, korzystniejszą przedstawiła firma  Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna.  Zgodnie z podpisaną umową, w ciągu dwóch miesięcy zostanie przebudowany odcinek drogi o łącznej długości około 479 mb. Całkowita wartość  prac wyniesie 556 231,94 zł. brutto.

 

Na realizację inwestycji związanej z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym na przebudowę ul. Spacerowej w Opatowie, Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 202 000,00 zł.

JPEGSpacerowa.jpeg (302,52KB)
 

Wersja XML