Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 1 lipca br. zmiana w wydawaniu worków do segregacji odpadów!

Brak opisu obrazka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. zmianie ulega system zaopatrzenia mieszkańców w worki do segregacji odpadów. Firma PPUH „Peter” dostarczy nieodpłatnie „na start” do każdej posesji zestaw worków ( po 6 szt. worków żółtych, po 4 szt. worków zielonych, niebieskich oraz worki brązowe do posesji, które nie zadeklarowały posiadania kompostownika).

Firma odbierająca odpady będzie uzupełniała worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze zapełnionego worka, poprzez pozostawienie nowych pustych worków w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów będzie pozostawiać na posesji nowy worek w tym samym kolorze (maksymalna liczba worków nieprzekraczająca ilości odpowiadającej „pakietom startowym”)

Nie ma więc potrzeby nabywania worków. Wstrzymana zostaje sprzedaż worków w siedzibie Urzędu Gminy.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. akcja Sprzątanie Świata) worki będą udostępniane w Urzędzie Gminy .

Wersja XML