Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łęka Opatowska złożyła trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD”

maxresdefault.jpeg

Gmina Łęka Opatowska złożyła do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” trzy wnioski o dofinansowanie. Dwa największe wnioski dotyczą zadań umieszczonych w priorytecie pierwszym programu tj. „Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. Pierwszy wniosek dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Klasak, Granice i Siemianice – etap II Siemianice”. Koszt tej inwestycji oszacowany został na 12.900.000,00 złotych, natomiast wnioskowana kwota zgodnie z regulaminem naboru wyniosła 95% czyli 12.255.000,00 zł. Kolejną inwestycją wnioskowana do dofinansowania z funduszu „POLSKI ŁAD” jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. Koszt inwestycji oszacowany został na 11.800.000,00 złotych, natomiast wnioskowana kwota to 11.800.000,00 zł. W trzecim wniosku, którego wartość nie mogła  przekroczyć 5 mln zł, Gmina Łęka Opatowska zawnioskowała o dofinansowanie do budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach. Planowany koszt realizacji zadania 7.500.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 5.000.000,00 zł.

Wersja XML