Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek rodzinny - termin składania wniosków

Informacja o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  można składać w formie elektronicznej od 01.07.2021r. przez Portal Emp@atia.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Emp@tia konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego drogą tradycyjną (w formie papierowej) będą wydawane i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej od 02 sierpnia 2021r. Wnioski w formie papierowej będą wydawane i przyjmowane w godzinach od

700 do 1530 (poniedziałek, wtorek, środa),

w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1800,

w każdy piątek w godzinach od 700 do 1300.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (62) 78-14-537.

Formularze wniosków:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wersja XML