Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz alimentacyjny - terminy składania wniosków

Informacja o terminach składania wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie elektronicznej od 01.07.2021r. przez Portal Emp@atia.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Emp@tia konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego drogą tradycyjną (w formie papierowej) będą wydawane i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej od 02 sierpnia 2021r. Wnioski w formie papierowej będą wydawane i przyjmowane w godzinach:

od 700 do 1530 (poniedziałek, wtorek, środa),

w każdy czwartek w godzinach od: 700 do 1800,

w każdy piątek w godzinach od 700 do 1300.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (62) 78-14-537.

Formularze wniosków:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wersja XML