Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie Wakacji we Władysławowie

Brak opisu obrazka

Coroczną tradycją stała się już organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Łęka Opatowska. Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej we współpracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" z którym OPS współpracuje od 2015 roku.

Ten rok okazał się być wyjątkowym, gdyż w kolonii uczestniczyło aż 50 dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 8 do 16 lat. Wyjazd trwał 10 dni tj. od 26 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. i zapełniony był licznymi atrakcjami. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w dwóch wycieczkach, korzystały z bogatej infrastruktury ośrodka wypoczynkowego, miały do dyspozycji liczne boiska i miejsca umożliwiające aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Jak wynika z relacji kierownika kolonii tj. Pana Marka Marcinkiewicza dzieci z terenu gminy Łęka Opatowska wywarły bardzo pozytywne wrażenie i pozostawiły po sobie miłe wspomnienia. Kierownik kolonii podczas swojej wypowiedzi podkreślał, że grupa naszych dzieci była bardzo aktywna, chętnie uczestniczyła w proponowanych zajęciach i nie generowała żadnych trudności. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego jest bardzo istotnym elementem w profilaktyce uzależnień, dlatego gmina Łęka Opatowska w ramach środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na rok 2021 dofinansowała w/w przedsięwzięcie kwotą 17 101,00 zł.

Wersja XML