Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości składnia wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021 roku

Brak opisu obrazka

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, że do dnia 3 września 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W tym roku niniejsze zadanie będzie polegało tylko na odbiorze (bez demontażu) wyrobów zawierających azbest składowanych na paletach. Dofinansowanie będzie obejmowało 100% inwestycji jednak nie więcej niż 3000 zł i będzie polegało na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Osoby, które złożą wniosek we wskazanym terminie będą informowane pisemnie czy zakwalifikowały się do objęcia dofinansowaniem, zgodnie z „Regulaminem wykonywania i finansowania zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021 r.” 

PDFFormularz-dla-dzialalnosci.pdf
PDFFormulaz-dla-rolnikow.pdf
PDFOcena-stanu-i-mozliwsci-bezpiecznego-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.pdf
PDFOswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-dla-prowadzacych-dziayalnosc-gospodarcza.pdf
PDFOswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.pdf
PDFRegulamin-Azbest.pdf
PDFWniosek.pdf
PDFZgoda-wspolwlasciciela.pdf
 

Wersja XML