Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biblioteki

Tradycje naszej biblioteki sięgają 1948 roku. Obsługiwała ona teren całej gminy za pośrednictwem sieci punktów bibliotecznych. W wyniku reformy z końca 1954 r. obszar gminy Opatów rozdzielono na trzy gromady: Opatów, Łęka Opatowska i Siemianice. Reorganizacja ta pociągnęła za sobą utworzenie w 1957 r. w nowej gromadzie Siemianice biblioteki gromadzkiej. W gromadzie Łęka Opatowska utworzono bibliotekę w 1964 r. Od 1988 roku, siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Opatowie, natomiast biblioteki w Siemianicach i Łęce Opatowskiej są filiami. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach, do głównych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa jej użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej. Biblioteka podejmuje niezbędne działania w celu promocji czytelnictwa na terenie gminy Łęka Opatowska, dba o ciekawą ofertę wydawniczą dostępną w swoich placówkach, organizuje spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lekcje biblioteczne, głośne czytania, tworzy wystawy oraz organizuje inne wydarzenia, które wzbogacają ofertę kulturalną.

Pracownicy biblioteki:

Dyrektor GBP: Gabriela Brzezińska

Główny Księgowy: Emilia Panek

Bibliotekarz w GBP: Ewa Kołek

Kierownik Filii w Łęce Opatowskiej: Katarzyna Sobania - Okoń

Kierownik Filii w Siemianicach: Jolanta Gąszczak


Placówki biblioteczne – godziny otwarcia:

1.    Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
ul. Poznańska 59
63 - 645 Łęka Opatowska
tel.62 78 145 51

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 10:00 – 18:00,
Wtorek – 8:00 – 16:00,
Środa – 10:00 – 18:00,
Czwartek – 10:00 – 18:00,
Piątek – 8:00 – 16:00


2.    Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej
ul. Akacjowa 4
63 - 645 Łęka Opatowska
tel.62 78 145 26

Godziny otwarcia filii:
Poniedziałek 11:00 - 17:00
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa 11:00 – 17:00
Czwartek 11:00 – 17:00
Piątek 10:00 – 16:00

Filia działalność swoją prowadzi od roku 1964.


3.    Filia Biblioteczna w Siemianicach
ul. Szembeków 1
63 - 645 Łęka Opatowska
tel. 62 78 145 52

Godziny otwarcia filii:
Poniedziałek 11:00 - 17:00
Wtorek 11:00 - 17:00
Środa 11:00 - 17:00
Czwartek 11:00 - 17:00
Piątek 11:00 - 17:00

Filia działalność swoją prowadzi od roku 1964.
Wersja XML