Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Tel. 62 78 14 539, 62 78 14 527
NIP: 619-203-18-95
Regon: 366085748

www: cuw.leka-opatowska.pl

Kierownik - Aleksandra Jerczyńska

Główny księgowy - Emilia Panek

Referent ds. księgowych - Kamila Osada

Starszy referent - Małgorzata Gąszczak

Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska zostało powołane Uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXVII/109/2016 z dnia 30.08.2016 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska jest jednostką budżetową Gminy Łęka Opatowska.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska obsługuje:

1. Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej - w skład którego wchodzą:

2. Zespół Szkół w Opatowie - w skład którego wchodzą:

3. Zespół Szkół w Siemianicach - w skład którego wchodzą:

4. Szkoła Podstawowa w Trzebieniu.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych:

Scentralizowana obsługa zapewniana przez Zespół w/w jednostkom obejmuje w szczególności:

Zakres prac finansowych jest ustalony w Centrum Usług Wspólnych odrębną instrukcją obiegu dokumentacji finansowo - księgowej. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych mają do dyspozycji swój budżet na dany rok kalendarzowy, których obowiązuje dyscyplina budżetowa - środki pieniężne przekazywane są przelewem od skarbnika gminy w Łęce Opatowskiej do Centrum Usług Wspólnych, a Centrum Usług Wspólnych dokonuje przelewów na poszczególne placówki oświatowe. Źródłem finansowania Centrum Usług Wspólnych i placówek jest subwencja oświatowa oraz środki z Urzędu Gminy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIANICACH - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZEMBEKÓW Z SIEMIANIC

Siemianice
ul. Szkolna 2
63-645 Łęka Opatowska
tel/fax: (062) 78 145 48
e-mail:
www.spsiemianice.pl

Dyrektor: Izabela Krzywańska -

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIANICACH - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SIEMIANICACH

Siemianice
ul. Szkolna 2
63-645 Łęka Opatowska
tel./fax(062)7814548
www.przedszkole-siemianice.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPATOWIE – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W OPATOWIE

Opatów
ul. Poznańska 7
63-645 Łęka Opatowska
tel./fax. (062)78 145 44
e-mail: 
www.zsopatow.pl

Dyrektor: Maria Haziak

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPATOWIE – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OPATOWIE

Opatów,
ul. Przedszkolna 1,
63-645 Łęka Opatowska
tel. (062)78 145 45
e-mail: 

ŻŁOBEK GMINNY W OPATOWIE

Opatów,
ul. Przedszkolna 1
63-645 Łęka Opatowska
tel. 577858077
e-mail: 

 p.o. Dyrektor: Anna Wojtasik 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Łęka Opatowska
ul. Szkolna 4
63-645 Łęka Opatowska
tel/fax: (0-62) 78-145-42
e-mail: 
www.zslekaopatowska.pl

Dyrektor: Lidia Jeziorna

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Łęka Opatowska
ul. Słoneczna 2
63-645 Łęka Opatowska
tel. (062)78 145 43
e-mail:

ŻŁOBEK GMINNY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Łęka Opatowska
ul. Słoneczna 2
63-645 Łęka Opatowska
tel. (062)78 145 43
e-mail:

p.o. Dyrektor: Lidia Jeziorna

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TRZEBIENIU

Trzebień 28 A
63-645 Łęka Opatowska
tel./fax.: 0627814549
e-mail: 
www.szkola-trzebien.pl

Dyrektor: Urszula Wędzicha

 

Wersja XML