Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty Urzędu Gminy

REFERAT ORGANIZACYJNY

Małgorzata Gąszczak - Sekretarz Gminy

Daria Markiewicz - Podinspektor ds. organizacyjno - kancelaryjnych

Przemysław Mrózek -  Informatyk

 Anna Zając - Sprzątaczka

 

REFERAT FINANSOWY

Alina Brząkała - Skarbnik Gminy

Ewa Musiałek – Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Składnikiewicz - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Szubert - Inspektor ds. podatków i opłat

Wiesława Biegasik - Inspektor ds. księgowości podatkowej

Gabriela Stryczek - Podinspektor  ds. księgowości

 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tomasz Jerczyński - Kierownik Referatu

Łukasz Jędrasiak - Inspektor ds. ochrony środowiska

Anna Pilarek - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami

Waldemar Balcerek - Inspektor ds. komunalnych

Joanna Pietrzykowska - Pomoc administracyjna

Tomasz Stanikowski - Pracownik gospodarczy

Zygmunt Grycman - Konserwator wodociągów

Ireneusz Pawlak - Kontroler eksploatacji, konserwator oczyszczalni ścieków

Grzegorz Zalewski - Pracownik gospodarczy

Adam Gąszczak - Palacz, konserwator

Jarosław Cicharski - Pracownik gospodarczy

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Monika Sarnowska - Stempniewska - Kierownik USC

Renata Woźnica - Inspektor ds. wojskowych i OC

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROMOCJI GMINY

Agnieszka Biniek - Kierownik Referatu

Karolina Goj – Inspektor ds. Kultury, Promocji i Sportu,

Hanna Jeż - Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 

Magdalena Kamińska - Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  

Dominika Pośpiech - Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Marcin Sarnowski  - p.o. Kierownika Referatu, Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

 

 

Wersja XML