Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Łęka Opatowska pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023 na terenie województwa wielkopolskiego. W grudniu br. Wójt Gminy Łęka Opatowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska” . Kwota dofinansowania wyniosła 18 416,16 zł (co stanowi 40% całkowitych kosztów).

W listopadzie br. Wójt Gminy Łęka Opatowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę z firmą Eko TW Sp. z o.o. z Czermina na wykonanie zadania dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu dotyczącego „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska” Całkowita wartość zadania wyniosła 46 040,40 zł z czego 18 416,16 zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW. Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Łęka Opatowska zakończył się w listopadzie br.

 

WFOŚiGW.jpeg

 

Wersja XML