Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana instalacji elektrycznej na Sali w Siemianicach

W dniu 28.11.2022r. została podpisana umowa na wykonanie zamówienia pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na Sali w Siemianicach” Inwestycję wykona  Firma Usługowo – Handlowa „ELEKTROMAT” z Opatowa za kwotę 99 138,00 brutto w terminie do dnia 29.12.2022r. Koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Siemianice oraz budżetu Gminy Łęka Opatowska.

 

sala siemianice.jpeg

Wersja XML