Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do składania wniosków o preferencyjny zakup węgla.

Zapraszamy do składania wniosków o preferencyjny zakup węgla.

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, zainteresowane osoby o możliwości składania wniosków na zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

Wnioski można składać:
-papierowo w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska przy ul. Akacjowej 4 w Łęce Opatowskiej
w godzinach: 7:30-15:30

-elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy pod adresem: /76fnoni63f/skrytka
-elektronicznie poprzez skrzynkę pocztową e-mail o adresie:

po uprzednim opatrzeniu wniosku jednym z podpisów elektronicznych: elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym dołączonym do nowego dowodu osobistego.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 roku oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy (poniżej) oraz w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej.

PDFWNIOSEK_O_ZAKUP_PREFERENCYJNY_PALIWA_STALEGO_.pdf (237,31KB)

DOCWNIOSEK_O_ZAKUP_PREFERENCYJNY_PALIWA_STALEGO_.doc (66,50KB)

Wersja XML