Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja i rozbudowa placów zabaw w Biadaszkach i w Piaskach

W dniu 08.11.2022r. zostały podpisane umowy na wykonanie dwóch zadań: „Przebudowy placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej w Biadaszkach”  oraz „Modernizacji wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach”. Obie inwestycje zrealizuje firma Zakład Wielobranżowy „KARSTEM” Karol Stempin z Jankowych za kwotę 173 423,02 zł w przypadku placu zabaw w Biadaszkach i za kwotę  193 889,84 zł za prace na placu zabaw w Piaskach.

Zgodnie z umową, plac zabaw w Piaskach zostanie wyposażony w nowe urządzenia i elementy małej architektury w tym: zestaw sprawnościowy, huśtawkę, karuzelę, ławki, a także zostanie wykonana nowa nawierzchnia bezpieczna z tworzywa sztucznego.  Z kolei w Biadaszkach zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak biegacz, orbitrek, prasa nożna i wyciąg górny, wahadło – odwodziciel, w strefie bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z tworzywa sztucznego, a także zamontowane zostanie ogrodzenie.

Na realizację powyższych zadań, Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację w wysokości 100 000,00 zł. (po 50 000,00 zł. dla każdego placu zabaw) z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +”

DSC_0343.jpeg

 

indeks.jpeg

Wersja XML