Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż Gmina Łęka Opatowska przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiet celem wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem.

Termin składania ankiet do dnia 15 listopada 2022 r (wtorek).

UWAGA: Ankieta nie jest zamówieniem!

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek, orzech, miał węglowy) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które:

- spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego;

- oświadczą, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę;

- główne źródło ogrzewania budynku mieszkalnego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisji Budynków (CEEB).

Paliwo stałe  (groszek, orzech, miał węglowy) można nabyć w dwóch partiach:

- do 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.

- do 1,5 tony od 01 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla po preferencyjnej cenie udzieli Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, tel. 627814531.

Ankietę można pobrać i złożyć:

- w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Łęka Opatowska lub u sołtysa.

- elektronicznie mail:

Druk można pobrać poniżej.

DOCAnkieta_węgiel.doc (39,00KB)

PDFAnkieta_węgiel.pdf (199,83KB)

Wersja XML