Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uczestników programu "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023"

zestaw_logo.jpeg

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że planowane jest przystąpienie do realizacji programu "Opieka Wytchnieniowa" realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 627814525 w terminie do 04.11.2022r.

Wersja XML