Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla Sołectwa Trzebień ramach konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw”

Sołectwo Trzebień uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi  2020+” znalazło się wśród laureatów X edycji konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 Na realizację tego konkursu w budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł. Do konkursu złożono w sumie 162 projekty. Wśród rekomendowanych
do dofinansowania 60 projektów znalazł się projekt Gminy Łęka Opatowska, pn. „Wspieranie integracji mieszkańców Trzebienia poprzez zakup stołów bankietowych”.

W ramach dofinansowania zakupionych zostanie 20 szt. stołów bankietowych, które będą stanowiły wyposażenie Sali OSP w Trzebieniu.

Gmina Łęka Opatowska na podstawie dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000 tyś zł. Pozostałe wydatki
w ramach planowanego przedsięwzięci  w kwocie 4 300,00 zł zostaną sfinansowane ze środków budżetu Gminy Łęka Opatowska.

 

"Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego"

2 - logo-wow-2020-internet.png

Wersja XML