Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia i sprzęt komputerowy dla Biblioteki w Opatowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację Asuncion Morera pod nazwą: „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – kaliski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE.

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jest do pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z regionu kaliskiego.  W ramach zadania uczestnicy wezmą udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe, a instytucja kultury zostanie wyposażona w sprzęt: tablety i laptopy.

Projekt polega na trzech głównych działaniach:

I etap Projektu to grupowa nauka zagadnień z min. 2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych - szkolenia grupowe dla pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

II etap Projektu to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenera i przeszkolonych pracowników instytucji kultury.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz warunki szkoleń przystosowane są do uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Wersja XML