Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WRĘCZENIE PROMES NA ZAKUP SPRZĘTU DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przekazał kwotę 25 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej na wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzięki temu nasi młodzi strażacy z terenu Gminy Łęka Opatowska, zrzeszeni w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych otrzymali niżej, wymienione dofinansowanie i jest to największa ilość jednostek z jednej gminy w odniesieniu do powiatu kępińskiego.

- OSP Biadaszki - 7920 zł.,
- OSP Łęka Opatowska - 7200 zł.,
- OSP Opatów - 7200 zł.,
- OSP Piaski - 7200 zł.,
- OSP Raków - 4750 zł.,
- OSP Siemianice - 4500 zł.,
- OSP Trzebień - 7560 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu w postaci:

W trakcie  spotkania  wręczono kolejne decyzje przyznające Świadczenie Ratownicze dla druhów z terenu powiatu kępińskiego.

 

 

Wersja XML