Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowane polowania zbiorowe

Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy LZD Siemianice (obwód łowiecki nr 505) w sezonie 2022/23, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

  1. w dniach 26, 27 listopada 2022
  2. w dniach 17, 18 grudnia 2022
  3. w dniach 3, 4 stycznia 2023
Wersja XML