Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja dachu na przedszkolu w Opatowie

W dniu 20 października br. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska Wójt Gminy Adam Kopis podpisał przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkały umowę z firmą  HADRYŚ – DACHY Sławomir Hadryś z Opatowa na wykonanie zadania pn. "Modernizacja dachu na przedszkolu w Opatowie”.

Inwestycja polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego na nową blachodachówkę na budynku Przedszkola w Opatowie o łącznej powierzchni ok. 740 m2. Pokrycie dachowe wykonane będzie z blachodachówki powlekanej w kolorze czerwonym (ceglastym) nawiązującym do istniejącego pokrycia dachowego.  

Koszt całego zadania wyniesie 146 000,00 zł brutto.

dach przedszkole.jpeg

Wersja XML