Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy samochód elektryczny w Gminie Łęka Opatowska do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 14 października 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania na udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności.

W ramach udzielonej pożyczki Gmina Łęka Opatowska zakupi elektryczny 9-cio osobowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pojazd będzie służył do przewozu na zajęcia dzienne niepełnosprawnych podopiecznych Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego na różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, zabiegi rehabilitacyjne i inne miejsca. Samochód będzie w pełni elektryczny a więc nie będzie emitował żadnych substancji szkodliwych podczas jazdy, emisja hałasu również zostanie ograniczona do minimum. Auto będzie wyposażone w 3-fazową ładowarkę szybkiego ładowania typu Wallbox.

Miejsce postojowe samochodu oraz stacja ładowania będzie znajdować się w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Opatowie.

Dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na udzielenie pożyczki przyznane zostanie w wysokości 300 000 tyś zł z czego 30% pożyczki  zostanie umorzone.

logowfosigwnew.jpeg

Wersja XML