Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”

Miło nam poinformować, że Gmina Łęka Opatowska pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IŻ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”

W ramach dofinansowania zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków, tj:

  1. Budynku komunalnego w Rakowie -  w ramach zadania zostaną wykonane takie prace jak:
  1. Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie - w ramach zadania zostaną wykonane takie prace jak:

Całkowity kosz inwestycji wyniesie 1 306 752,45 zł z czego 418 652,30 zł zostanie dofinansowane w ramach środków WRPO na lata 2014-2020, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 30 czerwca 2023r.

Opatów Trzebień.png

EFS_Samorzad_kolor-PL.jpeg

Wersja XML