Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak zarobić na bioróżnorodności? – bezpłatne szkolenia dla rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 15 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje w województwie Wielkopolskim cykl szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i dla uczestników jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://wir.org.pl/asp/jak-zarobic-na-bioroznorodnosci-bezplatne-szkolenia-dla-rolnikow-min-o-nowej-perspektywie-finansowej,1,artykul,1,2892

PDFwir INFORMACJA.pdf (106,90KB)

Wersja XML