Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod nazwą Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 pod nazwą Podprogram 2021 Plus współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie mogą składać wnioski o wsparcie w ramach w/w programu.

Wnioski o pomoc żywnościową można składać w siedzibie GOPS Łęka Opatowska od dnia 02 listopada 2022r.

DOCXZAŁĄCZNIK nr 5 (SKIEROWANIE).DOCX (72,54KB)
DOCXZAŁĄCZNIK 5 (Ukraina).DOCX (90,61KB)

DOCXZałącznik nr 7.docx (68,28KB)
DOCXZałącznik 7 (Ukraina).DOCX (76,50KB)


PDFZaświadczenie o wynagrodzeniu.pdf (90,21KB)

Wersja XML