Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu

W dniu 06 października 2022r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Wójt Gminy Adam Kopis przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aliny Brząkały podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali OSP w Trzebieniu” z Zakładem Ogólnobudowlanym Marek Wierzchołek z Kępna.

Modernizacja polegać będzie na wymianie i dociepleniu sufitu, wymianie parapetów, renowacji sceny i zaplecza scenicznego, montażu winylowych paneli podłogowych, wentylacji i klimatyzacji oraz odnowienia wnętrza.

Roboty zostaną wykonane w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy za kwotę 274 366,26 zł brutto   

DSC_0694.jpeg

 

Wersja XML