Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

"Kochać to nie sztuka, ale wytrwać i być razem to nie lada wyczyn"

W uroczystej oprawie 13 par mieszkających na terenie gminy Łęka Opatowska świętowało 29 września 2022r. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Złote Gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 12 par a Diamentowe Gody – tj. 60 rocznicę ślubu - 1 para. Podczas tej wyjątkowej uroczystości wyróżnieni zostali niezwykli ludzie, niezwykli dlatego, że wspierali siebie nawzajem przez tyle lat.

Jubilatom w tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Jan Bartosik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sarnowska-Stempniewska.

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym w Opatowie od Mszy Świętej w intencji Jubilatów, którą odprawili: ksiądz Józef Wachowiak – proboszcz parafii Opatów. W trakcie uroczystej liturgii małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia złożone przed laty.

Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego składając Jubilatom gratulacje
i podziękowania za dochowanie wierności przysięgi małżeńskiej, za wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie
oraz życzyła długich i pogodnych lat w jak najlepszym zdrowiu i doczekania kolejnych rocznic w małżeństwie. Słowa uznania do Jubilatów skierował również Wójt Gminy Adam Kopis życząc małżonkom wszystkiego co najlepsze, aby łączące ich uczucie dodawało im sił i wytrwałości na dalsze lata wspólnego życia. Do życzeń dołączył się także przedstawiciel rady Gminy Pan Jan Bartosik.

Jubilaci otrzymali także imienne listy gratulacyjne od Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marleny Maląg.

Najważniejszym momentem spotkania było dokonanie przez Wójta Gminy aktu dekoracji Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie listów gratulacyjnych, upominków i kwiatów.

Złote gody świętowali Państwo:

Halina i Andrzej Balcerzak

Teresa i Mieczysław Gąszczak

Maria i Franciszek Jeziorni

Zofia i Jan Kaczmarzyk

Danuta i Antoni Małolepsi

Krystyna i Zbigniew Mazur

Waleria i Zygmunt Nawrot

Maria i Andrzej Olesik

Irena i Jan Sroka

Eugenia i Jan Stempniewscy

Irena i Tadeusz Szubert

Zofia i Florian Wierzba

Diamentowe gody świętowali Państwo:

Maria i Henryk Gąszczak

 

Dziękujemy Jubilatom, że zechcieli przybyć na wspólne świętowanie Jubileuszy.

Życzymy wielu jeszcze lat wspólnego życia w zdrowiu, radości i spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania we wspólnej miłości.

 

 

 

Wersja XML