Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzęt komputerowy w ramach Grantów PPGR - ROZDANY

85 szt. laptopów, 13 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. tabletów z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane !

W ramach projektu Granty PPGR - Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym rozdano nowy sprzęt komputerowy. Urządzenia mają za zadanie ułatwić dzieciom proces nauki, zwłaszcza zdalnej. W ramach tego projektu nowe urządzenia otrzymało 101 dzieci.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.”

Gmina Łęka Opatowska pozyskała na ten cel 248 000,00 zł. W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria i oprogramowanie, tj. 85 laptopów, 13 komputerów stacjonarnych i 3 tablety.

Podpisanie umów oraz rozdanie nowo zakupionego sprzętu w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” odbyło się 19 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

banner_na_strone_PPGR.jpeg

Wersja XML