Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana zaczyna się od działania

Gmina Łęka Opatowska przystąpiła do realizacji projektu pn. „Zmiana zaczyna się od działania konkursy, warsztaty, imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną w Gminie Łęka Opatowska” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dniu 28 lipca 2022 r. Wójt Gminy Adam Kopis podpisał stosowną umowę w tym zakresie.

W ramach projektu przewiduje się  m.in. przygotowanie i wydruk kalendarza na 2023 rok, konkurs fotograficzny pn. „Najciekawsze przyrodnicze zakątki naszej Gminy”, konkurs dla dzieci i młodzieży drugie życie odpadów pt. „Coś z niczego”, spot edukacyjny adresowany dla szkół z terenu Gminy Łęka Opatowska, przeprowadzenie  rajdu rolkowego ”EKO – RAJD” oraz rajdu rowerowego „Rowerowy Rajd Ekologiczny”.

Projekt ma za zadanie zwiększenie świadomości na temat potrzeby ochrony lokalnego środowiska, przyrody, powietrza i krajobrazu. Uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką w zakresie segregacji odpadów, recyklingu, zanieczyszczeń powietrza, jak również negatywnych skutków smogu.

 

 

 

 

 

Wersja XML