Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolonie w Jarosławcu

23 lipca 2022 r. rozpoczęły się kolonie letnie w Jarosławcu, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej już od kilku lat współorganizuje razem z Towarzystwem Nasze Szwederowo. Tegoroczna edycja obejmuje 30 dzieci z terenu gminy Łęka Opatowska, Kolonie współfinansowane są środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2022 - 2025 i stanowią alternatywną formę spędzania czasu wolnego.

Życzymy udanego wypoczynku!

 

Wersja XML