Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 58

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:20 dnia 22.07.2022 do odwołania Obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Obry, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Komunikat jest ważny od 22-07-2022 12:00:00 do 31-12-2022 23:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML